Contactinformatie

Achter de Houttuinen 30
4331 NJ Middelburg
Telefoon 0118 644969


Openingstijden

dinsdag t/m zondag 

11.00 - 23.00 uur

 

Social Media

Facebook


wifi

Colofon © Kloveniersdoelen Powered by de Drvkkery

drvkkery

 

360 graden

Bekijk de Kloveniersdoelen in 360 graden!

Woensdag 22 november 2017 vanaf 13:30 uur

Filosofielezing Ko Vos

Ook dit najaar verzorgt Ko Vos een serie lezingen vanuit filosofie en literatuur in de Kloveniersdoelen. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag 1, 8, 15, 22 en 29 november 2017 van 13.30 tot 16.00 uur.

Aanmelden
Aanmelden kan via jacobusvos50@gmail.com
Bedrag deelname: 15 euro per keer; gaarne contant te voldoen bij binnenkomst of in de pauze.
De lezingen kunnen los van elkaar bijgewoond worden

Overkoepelend titel van deze bijeenkomsten
Vitale vertellingen en het verborgene daarin als actueel onderricht.

Ontmoetingen
Tijdens de eerste bijeenkomst op 1 november zullen werk en inzichten en vooral verbeeldingen (vanuit een Jungiaans analytische zienswijze van het scheppende) van William Blake (1757-!827) besproken worden. Zijn visioenen, gedichten, gravures en aquarellen laten de beschouwer zien hoe de ziel binnen elk mens innerlijk vuur, engelen, demonen, edelmoedigheid en wanhoop in zich draagt. Hijmgetuigt in dit alles dat we de verre voorouders zijn van het goddelijke wat geboren kan worden. Naast zijn ruim honderd schilderingen van taferelen van de Goddelijke Komedie van Dante, zijn prenten bij geestverwante gedichten van Hoelderlin, dicht Blake onder andere Huwelijk van Hemel en Hel, Tijger, Jeruzalem en een veelheid aan poëzie dat verstand en hart beroeren kan.

Bij de tweede bijeenkomst, op 8 november, wordt het anders zien van het leven geschetst vanuit Alchemie en Gnosis. De ziener Schikaneder (1751- 1812) schreef het prachtige beeldverhaal van De Toverfluit, welke Mozart tot gelijknamige opera bracht. Evenals het verhaal van de Zwaanridder (12e eeuw) werkt wellicht het mythisch bewustzijn van het oude Europa ook nu nog vanuit vertwijfeling naar hoop door. Achtergrond hierbij betreft het actuele ervaren dat Europeanen nog steeds vreemdelingen zijn voor elkaar langs grenzen die door de drie kleinzonen van Karel de Grote in 843 vastgesteld werden bij het verdelen van diens rijk.

Op 15 november wordt het verbindende denken en dichten van Afrika beneden de Sahara voor het voetlicht gebracht. Zieners vanuit oorspronkelijke Afrikaanse wijsheid, zoals Tempels(Katanga), Senghor(Senegal), Achebe(Nigeria), Sumner (Ethiopië), Mandela (Zuid-Afrika), Thiong'o (Kenia) en anderen hebben in hun geschriften(vanuit tijdloze wijsheid) en concreet handelen getoond hoe vanuit deze diverse culturen de wonden die geslagen zijn door de Europese vernietigers van deze culturen verzoening mogelijk is. In teksten komen Ubuntu (het wij van de overleden voorouders, van de actueel levenden en van de nog niet geborenen), force vital, négritude en een evolutie van nieuwheid samenhangend naar voren. Eveneens zal aandacht geschonken worden aan het werk van Wole Soyinka (Yoruba,eerste Afrikaanse Nobelprijs winnaar in 1986), Ben Okri, Nuruddin Farah (Somalië).

Tijdens de vierde bijeenkomst de verborgen beeldtaal in De Storm (The Tempest) van Shakespeare. Evenals in sommige van zijn sonnetten verbeeldt deze bard in dit toneelwerk (enkele jaren geleden tijdens Nazomerfestival opgevoerd) thema's uit de Alchemie, het Hermetisme, Brahmanisme, Griekse mythologie (waaronder Orpheus) en het Egyptische Dodenboek.

Bij de vijfde bijeenkomst op 29 november worden tijdloze beelden (uitgedrukt in hymnen,poëzie en literatuur) van Indianen volkeren van Noord-Amerika besproken. Al hebben Europeanen in de 16e en 17e door uitroeiing en overbrengen van ziekten 90% de Indianen het leven doen verliezen, de veerkracht vanuit een vitaal 'weten' kan als een wegwijzer naar toekomst gezien worden. Veel muzische vertellingen, zoals overgeleverd door Navaho, Hopi en Zuni in het Zuidwesten van De Verenigde Staten, tonen gelijkenis met beelden uit Openbaringen.

`

Lunch- en Cadeaubon

Lunch- en Cadeaubon